Miksi käyttää kentällä mobiliidokumentointia: 7 pääsyytä perusteluineen

Mobiilidokumentoinnilla eroon kankeista työvaiheista ja turhista papereista.  Nykyaikainen mobiiliteknologia projektien kenttätyöskentelyssä ja tietojen keräämisessä säästää aikaa, vaivaa ja näiden myötä myös rahaa.

Mobiilidokumentointi, eli mobiililaitteella digitaaliesti tietoja keräämällä ei tarvitse tuhlata aikaa kirjoittamalla tietoja erinäisiin taulukoihin tai huolehtia siitä, että ne ovat tarpeeksi selviä seuraavaa työvaihetta varten. Puhumattakaan mukana kannettavista sekaisin menevistä pohjapiirustuksista ja muistiinpanoista.

Kun työvaiheet nopeutuvat ja yksinkertaistuvat. Näin tulee myös taloudellista säästöä ja työskentelymukavuus paranee huomattavasti.

Mobiililaitteet ovat kehittyneet viime vuosien aikaan entistä paremmiksi ja sovelluksia voidaan käyttää myös offline-tilassa. Työskentely edes verkon ulkopuolella ei ole enää ongelma. Mobiiliteknologia auttaa hallitsemaan ketterästi projekteja ja työntekijöitä monissa maissa tai toimistoissa samaan aikaan.

Mobiiliteknologia mahdollistaa kentältä kerättyjen tietojen välittömän ilmoittamisen kaikille projektin asianosaisille toimihenkilöille.

7 syytä käyttää mobiililaitetta tiedon keräämiseen kentällä

1. Aikaa ja vaivaa säästyy

Työmaalle mukaan otettavaksi riittää ainoastaan yksi mobiililaite erilaisten pohjapiirustusten, mappien, paperien ja kynän sijaan. Aikaa ja vaivaa säästyy sekä itse työmaalla, että työmaakäynnin jälkeen toimistolla. Riittää, kun mukana on mobiililaite ja tiedonkeruuseen sopiva sovellus, joka yleensä toimii myös offline-tilassa. Eli edes sillä ei ole merkitystä, missä mobiililaitetta käytetään

2. Datan eri muotojen integrointi helpottuu

Olipa kyseessä mittatiedot, valokuvat, pohjapiirrokset tai muistiinpanot, erilaisten tiedostomuotojen yhdistäminen toisiinsa yhdellä ja samalla sovelluksella käy lähes itsestään, sillä niiden koonti tapahtuu samaan paikkaan. Näin poistetaan jälleen erilaisten datojen yhdistelyyn käytetty aika toimistolla.

3. Tieto on puhtaampaa

Yleisesti ottaen tiedot ovat paljon puhtaampia mobiilitietojen syöttölaitteissa, kuin paperille kirjoittaessa. Mobiilisten muistiinpanojen kohdalla ei tule ikäviä tulkintavirheitä paperille kirjoitetuista harakanvarpaista esimerkiksi numeroiden 1 ja 7 välillä. Myös valokuvien tulkinta helpottuu, koska ne pystytään jo itse kuvaa ottaessa yhdistämään mobiilissa oikeaan kohtaan työmaata.

4. Muutoksien teko helpompaa

Muutoksia tehdessä jo kertaalleen tehtyihin muistiinpanoihin ja tietoihin on helppo tehdä muutamalla klikkauksella.

5. Tiedonkeruuprosessin hallinta helpottuu

Kaikki tarvittavat informaatiot ja tiedot projektista pystytään toimittamaan kaikille tarvittaville vastaanottajille reaaliaikaisesti. Kaikilla projektiin osallistuvilla on jatkuvasti tiedossa reaaliaikainen informaatio.

6. Dokumenttien jakaminen helpottuu

Kun dokumentit ovat kerätty mobiilisti ja on valmiina samassa paikassa, on päivitetty tieto kaikkien projektiin osallistuvien saatavilla. dokumenttien jakaminen onnistuu kaikille osapuolille ketterästi jopa toiselle puolelle maailmaa.

7. Rahaa säästyy

Projektien tuottavuus paranee kaikkien edellä olevien seikkojen johdosta. Lisäksi mm. ylimääräiset tulostus- ja lomakekustannukset pienenevät, kun informaatio löytyy mobiilista ja tietokoneelta, eikä niitä tarvitse.

Mobiililaitteet helpottavat projektin hallintaa ja tuottavuutta

Summa summarum: Mobiililaitteiden ja työvaiheiden, kuten tiedonkeräämisen, digitalisoinnin ansiosta koko projektin hallinta helpottuu ja tuottavuus kasvaa.

Työmaan ja projektin päivitetty tieto on kaikkien saatavilla reaaliajassa. Digitalosoinnin myötä myös työskentelymukavuus kohenee. Laatu paranee, ja asiakastyytyväisyys kasvaa.

Esimerkiksi Skanskan toimitusjohtaja Tuomas Särkilahden mielestä rakennustyömaiden digitalisaatio puolittaisi rakennusajan.

Onneksi tähän ongelmaan on ratkaisu: Mikä olisikaan parempi ratkaisu helpottamaan omaa työmaatyöskentelyäsi, kuin Dotag?