Dotag – Uudet ominaisuudet

Työmaadokumentoinnin uusi aikakausi on täällä

Tässä dokumentissa

 • Uusi Dotag-sovellus. Mitä uusi Dotag työmaadokumentisovelluskokonaisuus tarjoaa ja miten uudet ominaisuudet ovat valikoituneet.
 • Uudet mobiililaite ominaisuudet. Kuinka mobiililaitteiden (puhelin ja tablet) käytettävyys paranee seuraavan kehitysvaiheen myötä.
 • Uudet manager ominaisuudet. Uuden teknologian myötä, dotag manager pöytäkoneversio päivittyy huimalla määrällä uusia omaisuuksia.
 • Dotag vol 2. Kehitysaikataulu. Millä aikataululla ja missä järjestyksessä uusia ominaisuuksia rakennetaan

Alkusanat

Hyvät asiakkaat, tulevat Dotag käyttäjät tai muuten vain uteliaat sielut.

Olemme koonneet tämän esityksen kertoaksemme Dotag työmaadokumentointisovelluksen seuraavasta isosta kehityspyrähdyksestä, sen aikataulusta sekä uusista ominaisuuksista.

Dotag sovelluskokoneisuus lanseerattiin virallisesti Suomen markkinoille vuoden 2019 alussa. Tätä kirjoittaessani Dotag:lla on 48 käyttäjää reilussa kymmenessä yrityksessä. Dotag tulee olemaan vuoden 2020 loppuun asti saatavilla vain Suomessa. Uuden kehitysvaiheen valmistuttua kokonaisuudessaan vuoden 2020 lopulla, seuraava tähtäin asetetaan Suomen markkinoiden lisäksi kohti Euroopan markkinoita. Seuraavan kehitysvaiheen budjetti on asetettu 98 000 euroon.

Uusia kehitysideoita ja toiveita kerätessämme nykyiseeen sovelluskokonaisuuteen, haastattelimme useita eri toimialojen yrityksiä ja kuuntelimme herkällä korvalla alakohtaisia erityistarpeita. Pyrimme ottamaan nämä toiveet mahdollisimman tarkasti huomioon, menettämättä kuitenkaan sovelluksen keskeisintä ydintä, “ei nää paperia ja kynää työmaalle”. Tämä ydinolemus tarkoittaa käytännössä yksinkertaista käyttöliittymäää, offline-toiminallisuutta mobiililaitteilla, toimiala-geneerisyyttä sekä nopeaa käyttöönottoa ilman aloituskustannuksia.

Iso kiitos kuuluu teille hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanit. Ilman teiltä tullutta palautetta ja rakentavaa kritiikkiä, emme olisi saaneet kasaan näin kattavaa uutta kokonaisuutta. Jos mielestäsi tässä esityksessä ei käydä lävitse juuri sinun yrityksesi tarvitsemaa ominaisuutta, ota rohkeasti yhteyttä, vielä ehtii vaikuttamaan.

Usein minulta kysytään miten uusi kehitysversio vaikuttaa hinnoitteluun, johon vastaan seuraavasti: Nykyisille olemassa oleville asiakkaille ei millään muotoa. Nykyiset asiakkaat pääsevät nauttimaan ja vaikuttamaan toiminallisuuksiltaan kattavammasta dokumentointisovelluksesta samaan tuttuun hintaan. Uusille asiakkaille hinnoittelumalli tulee olemaan hyvinkin erilainen ja monisyisempi.

-Aki Vänskä, Kaarinassa, 21.4.2020

 

Dotagin peruskulmakivet

Geneerinen peruskulmakivet

Kuten printtiaineisto konsanaan dotag:lle ei ole välilksi millä alalla toimit, työmaahuomiot kerätään digitaalisesti toimialaan katsomatta.

Toimii offline-tilassa

Dotag toimii yhtäläisesti kellarissa ja avaruudessa, niin kauan kuin akkua rittää.

Nopea käyttöönotto

Dotag on nopea ja helppo ottaa käyttöön. Koulutuksen kanssa käyttöönotto kestää alusta loppuun alta tunnin. Huom! Ei perustamiskustannuksia.

Ei enää paperia ja kynää

Käyttöliittymän tulee olla niin helppo ja intuitiivinen, ettei mobiililaite lennä kädestä hornan tuuttiin.

Ensimmäinen kehitysvaihe

IOS (Apple-laitteet) ja Android julkaisut

Dotag on saatavissa seuraavan päivtyksen jälkeeen molemmille mobiilialustoille.

Monisivuiset PDF:t

Uusi teknologia mahdollistaa monisivuisiin PDF-aineistoihin tehtävät merkinnät.

Parannettu ZOOM- ominaisuus

Uusi teknologia mahdollistaa tarkan ja portaattoman zoom-ominaisuuden.

Työntekijöiden päiväkohtaiset merkinnät näkyvillä

Tämä nk. synkronointi-ominaisuus mahdollistaa tehtyjen merkintöjen seuraamisen ja kommentoinnin.

Usean kuvan ottaminen yhteen merkintää

Tämä ominaisuus mahdollistaa mm. ”ennen / jälkeen” kuvien tuottamisen, saman merkinnän sisään.

Merkintöihin päivämäärätieto ja paljon uutta metadataa

Merkintöjä voi etsiä ja tarkastella päivämäärän tai merkinnän tekijän perusteella

Otetun merkintäkuvan muokkaaminen

Mahdollisuus lisätä otettuun merkintäkuvan sisään informaatiota, kuten Paint-sovelluksessa konsanaan.

Toinen kehitysvaihe

Yrityskohtaisten Custom – merkintöjen merkitseminen

Yritysten on mahdollista tehdä itse itselleen parhaiten sopivat työkalut. Custom- työkalut on mahdollista suunnitella ja tehdä Managerin uudistuvassa settings- osiossa.

Merkintöjen kommentointimahdollisuus, toimiston ja kentän välillä

Merkintöjen kommentointi parantaa projektin rakennusaikaista kommunikaatiota ja kohdistaa kommentit yhden merkinnän tarkkuudella. Toimistolla annetut kommentit näkyvät mobiililaitteella kohdistettuna suoraan merkinnän tehneelle henkilölle.

Merkintöjen synkronointi

Merkintöjen synkronointi mahdollistaa yhteistyön kollegoiden kesken kenttäolosuhteissa, sekä toimiston ja työnjohdon seurannan päivän tapahtumista. Työntekijän tekemät merkinnät näkyvät myös kollegoiden mobiililaitteilla ja Dotag Managerissa.

DOTAG MANAGER 3.0

Seuraavassa tutustutaan tarkemmin Dotag Managerin uusiin ominaisuuksiin, jotka tulevat muuttumaan melkoisesti. Halusimme pitää mobiikäytettävyyden niin yksikertaisena kuin mahdollista. Raporttien muokkaukset, omien merkintöjen suunnittelu sekä käsittely tapahtuu Dotag Managerin puolella. Tällä tavoin kentällä työskentelevät saavat keskittyä olennaiseen, raporttien viimeistelyn jäädessä pöytäkoneella toteutettavaksi.

Yleiset ominaisuudet

 • Uusittu käyttöliittymä
 • Uusittu taustajärjestelmä, aineiston konverointi sekä tietokantakokonaisuus
 • Uusittu automatisoitu maksujärjestelmä (PayPal / luottokortti)
 • Tallennettavien raporttien muistitilan laajentaminen
 • Jokaiselle työntekijälle oma ID-numero seurantaa varten

Raporttien käsittely

 • Raporttien esikatselu
 • Päivitä pohjapiirustus punakynäversioiden perusteella merkintöjen pysyessä paikoillaan
 • Muokkaa raportteja ja tulosta Excel tai Word- muotoon

Työaikainen seuranta

 • Seuraa merkintöjen etenemistä lähes reaaliajassa,
 • Raportoi kun kaikki on valmista,

Suunnittelun mahdollisuudet

 • Suunnittele työmaakäyntisi etukäteen ja sijoita huomioita valmiiksi pohjapiirustuksiin
 • Suunnittele omat yrityskohtaiset työmaamerkintätyökalusi.

Uudet ominaisuudet ja mahdollisuudet

Raporttien käsittely

 • Raporttien esikatselu
 • Päivitä pohjapiirustus punakynäversioiden perusteella
 • Muokkaa raportteja
 • Tulosta Excel tai Word- muotoon
 • Etsi merkintöjä tekijän tai kategorian perusteella
 • Muokkaa merkintöjä ennen tulostusta tai latausta

Työaikainen seuranta

 • Seuraa projektia ja merkintöjen etenemistä lähes reaaliajassa
 • Seuraa mitä kukin on tehnyt, etsi merkitsijän mukaan
 • Hyväksy / hylkää / kommentoi merkintöjä.

Suunnittelun mahdollisuudet

 • Suunnittele työmaakäyntisi etukäteen
 • Sijoita huomioita valmiiksi pohjapiirustuksiin
 • Suunnittele omat yrityskohtaiset työmaamerkintätyökalusi
 • Punakynäversiot digitaalisesti

Kehitysaikataulu

Mikäli tätä lukiessanne haluatte kuulla lisää tietyistä ominaisuuksista, ottakaahan rohkeasti yhtyettä. Aivan kaikkia yksityiskohtia emme halua vielä tässä julkisesti tuoda esille.

Seuraavan päivityskokonaisuuden suurin muutos tulemaan koskemaan aineiston konvertointitekniikkaa. Teknisen käyttöikänsä päähän tullut nykyinen PDF – aineiston (pohjapiirustukset) konvertointi, tulee jäämään unholaan. Uusi konvertointiteknologia mahdollistaa mm. monisivuisien PDF-aineistojen käsittelyn sekä huomattavasti parantuneet ZOOM-ominaisuudet.

Tämä taustateknologian vaihtaminen mahdollistaa myös huiman määrän uusia ominaisuuksia merkintöjen käsittelyyn ja niiden tietosisältöön.

Kehitysvaiheet on jaettu neljään päävaiheeseen:

 1. Vaihe: Nykyisen puhelinversion päivys pystyasento-käyttöön. Tämä päivitys tulee siis vain puhelinversioon ja toimii vielä nykyisellä konvertointitekniikalla.
 2. Vaihe: Uusi konvertointiteknologia ja omaisuuksien kehittäminen uuden teknologian mahdollistamana. Vaiheessa 2 valmistuu uusia ominaisuuksia mobiililaitteille sekä raporttien käsittely monipuolistuu Manager-versiossa (pöytäkone).
 3. Vaihe: Tässä kehitysvaiheessa keskitytään merkintöjen automaattiseen synkronointiin. Tämä mahdollistaa      työmaan rakennusaikaisen seurannan toimiston ja työmaan välillä, merkintöjen kommentoinnin toimistolta sekä organisaation ulkopuolelta.
 4. Vaihe: Neljäs ja samalla viimeinen vuoden  2020 kehitysvaihe sisältää työmaiden suunnittelun ja yrityskohtaisten custom-työmaamerkintätyökalujen tuottamisen. Eli jokainen yritys voi Dotag Managerin avulla suunnitella omat työmaamerkintätyökalut sekä suunnitella työmaakäynnit etukäteen. Ajatuksena on tehdä asentajien  työmaadokumentointityöstä entistäkin nopampaa ja sujuvampaa.